Klimatoterapia

Klimatoterapia je súčasť balneoterapie, ktorá využíva faktory klímy pri udržiavaní a podpore zdravia. Pôsobí ako prevencia ochorení a patologických stavov, na obnovenie stratených funkcií a schopností.
Liečivá klíma pôsobí na ľudský organizmus priaznivo ako komplex fyzikálnych faktorov.

Za klimaticky priaznivé sa považujú miesta s malým množstvom alergénov, s miernymi výkyvmi teplôt, s dostatočným slnečným žiarením, čistým vzduchom a v niektorých miestach sa zvýšenou hodnotou atmosferickej elektriny, s dostatkom aerosólov vo vodných tokoch a ihličnatých porastov.

Podľa faktorov, ktoré sa podieľajú na terapeutickom účinku klimatoterapie rozlišujeme:


  • -aeroterapiu – pobyt na vzduchu, je základom klimatoterapie, pokojová liečba sa strieda s pohubovou na čerstvom    vzduchu.
  • -helioterapiu – slnečné žiarenie
  • -talasoterapiu – liečba pri mori, jej základ tvorí aeroterapia
  • -speleoterapiu – liečba v jaskyniach.

 V súčasnosti sa využíva pri niektorých ochoreniach umelá klíma, v tzv. klimatických horách, s presne určenou teplotou, s parciálnym tlakom plynov a vlhkosťou vzduchu.
Ak chceme využiť liečivé pôsobenie klímy, jej charakter by mal byť iný ako podnebie v trvalom bydlisku. Klimatoterapia môže byť účinná len vtedy, ak určitými vlastnosťami priaznivo/nepriaznivo ovplyvňuje ochorenie alebo stimuluje procesy v organizme, ktoré umožňujú udržať a upevniť zdravie a vplývajú najmä na receptory v koži a sliznici DC a na zmyslové orgány.
Koža reaguje na teplotné, mechanické, vlhkostné, elektromagnetické podnety, sliznica DC na plynné súčasti a aerosóly a zmyslové orgány sprostredkujú čuchové, akustické a zrakové podnety.