Fototerapia

- liečba svetlom

- metóda fyzikálnej terapiepri ktorej pôsobí na orgnizmus elektromagnetické žiarenie

- využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia ( prevencia ochorení), liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností

- v polovici 19 st a začiatkom 20st bol objavený baktericídny účinok svetla– Dr. Finsen zistil, slnečné žiarenie dokáže ničiť mikroorganizmy a antirachitický účinok- využíva sa pri liečbe ochorenia z nedostatku vitamínu D

- pri fototerapeutických procedúrach sa využíva :

a) nepolarizované svetlo – svetlo sa šíri priamočiaro na všetky strany v elektormagnetických vlnách a zároveň každý lúč kmitá všetkými smermi okolo svojej osi

b) polarizované svetlo – lúč kmitá len v jednej rovine a môže byť polarizovaný odrazom na zrkadliacej ploche alebo polarizátormi, látkami, ktoré prepúšťajú z dopadajúcich lúčov iba časť

Podľa vlnovej dĺžky sa môžu pri procedúrach s nepolarizovaným svetlom uplatňovať 3 druhy žiarenia:

ultrafialové žiarenie

viditeľné svetlo

infračervené žiarenie

Podľa rozsahu aplikácie rozlišujeme:

lokálne procedúry

celkové procedúry

políčkovú metódu

Svetlo

- je elektromagnetické vlnenie- žiarenie

- pod žiarením rozumieme usporiadaný pohyb častíc svetla- fotónov

- intenzita žiarenia je určená množstvom energie dopadajúcej kolmo v smere lúčov na jednotku plochy, jej jednotkou je W/cm2

- svetelné žiarenia sa delí podľa vlnovej dĺžky na:

ultrafialové žiarenie – do 400nm

viditeĺné svetlo – 400 – 760nm

infračervené žiarenie – nad 760 nm

Ultrafialové žiarenie

- má kratšiu vlnovú dlĺžku a vyššiu energiu fotónov

- vyvoláva zmeny predovšetkým v povrchových vrstvách kože

- rozsah vlnovej dĺžky UV je od 180 nm do 400nm

- rozdeľuje sa na tri pásma:

1. dlhovlnné pásmo – UV A s vlnovou dĺžkou 400 – 315nm

2. strednovlnné pásmo – UV B s vlnovou dĺžkou 315 – 280nm

3. krátkovlnné pásmo – UV C s vlnovou dĺžkou 280 – 180nm

- najvýraznejšie biologické účinky má UV B žiarenie:

a) erytém – vzniká v priebehu 1-3 hodín po ožiarení, maximum dosahuje po 24 hodinách

- stráca sa o 1-2 dni

- prejavuje sa len na ožarovanom mieste, je ostro ohraničený, je to zápalová reakcia pokožky a podkožia

b) pigmentácia – môže byť nepriama- ak sa vytvára po erytéme alebo priama – ak sa prejavuje bezprostredne bez predchádzajúceho erytému

c) tvorba vitamínu D

d) zvýšenie svalovej výkonnosti

e) zvýšenie obranyschopnosti organizmu

f) hojenie rán, popálenín, hnisavých ochorení kože

g)môže mať aj karcinogénny účinok

- UV C žiarenie je pre človeka nebezpečné ( zápal rohovky, spojovky), táto zložka nedopadá na zemský povrch, je vychytávaná ozónovou vrstvou

- UV B žiarenie spôsobuje krátkodobý erytém, má najvýznamnejšie liečebné účinky

- UV A žiarenie – pod vplyvom tejto zložky pokožka zhnedne a pri dlhodobom pôsobení starne, je dokázaný aj karcinogénny účinok

- prirodzeným zdrojom UV žiarenia je slnko

- umelé zdroje UV žiarenia:

ortuťová vysokotlaková výbojka

ortuťová nízkotlaková výbojka

kromayerova lampa

fluorescenčné žiarivky – solária

- pri určovaní dávky žiarenia sa používa jednotka prahová erytémová dávka, ktorá udáva čas ožiarenia potrebný na vyvolanie erytému

- celkovo sa UV žiarenia aplikuje vo vzdialenosti 1m od zdroja 2-3 krát týždenne, celkovo 10krát, vždy po vymiznutí erytému z predchádzajúcej aplikácie

- lokálne sa UV aplikuje vo vzdialenosti 0,5m od zdroja

Pracovný postup

- pacient zaujme polohu, ktorú si vyžaduje aplikácia procedúry

- pacientovi vysvetlíme nevyhnutnosť chrániť si ocči špeciálnymi okuliarmi

- časti tela ktoré nebudú vystavené žiareniu chránime bavlneným prestieradlom

- pri celkovej procedúre stojí, sedí, leží vo vzdialenosti 1m od zdroja

- pri lokálnej aplikácii je vzdialenosť 0,5m

- pri lokálnej aplikácii, ktorj cieľom je vyvolať silný erytém s hĺbkovým a vzdialeným reflexným účinkom používame políčkovú metódu – žiarenie aplikujeme na jedno alebo viac likálnych oblastí ( polí) s plochou 50cm2 zo vzdialenosti 50cm, zvyšok tela chránime bavlneným prestieradlom, žiarenie sa aplikuje na oblasť šije, chrbta medzi lopatkami, lumbálnu oblasť, na priebeh sedacieho nervu, ramená, predlaktia a lýtka

Erytém

– sčervenanie kože v mieste pôsobenia žiarenia následkom cievnych reakcií, vazodilatácie, zvýšeného prekrvenia, cievnej permeability

- ide o zápalovú reakciu kože

- má 4 stupne:

1.stupeň – vzniká po ožiarení, ktoré malo malú intenzitu a krátke trvanie, nedochádza k začervenaniu

2.stupeň – erytém bez prejavov bolesti, začervenanie je mierne a po 1 dni mizne

3.stupeň – začervenanie je výrazné, zreteľné, pigmentácia je viditeľná

4.stupeň – začervenanie je výrazné, je spojené s opuchom a bolesťou, trvá dlhodobo, pigmentácia je výrazná

Indikácie:

- rachitída, osteomalácia, osteoporóza

- hojenie rán, dekubitov, vredov

- kožné ochorenia – psoriáza, ekzémy

- mimopĺúcna TBC

- lumbago, artralgie, neuralgie

Kontraindikácie:

- akútne infekčné ochorenia

- horúčky

- akútne kožné ochorenia

- fotodermatózy

- hypertyreóza

- nádorové ochorenia

- vredová choroba žalúdka a dvanástnika

- cytostatická liečba a rádioterapia