Manuálna lymfodrenáž a jej smery pri masáži

04.12.2008 11:35

Lymfatické cievy

 1. Kapiláry

·          začínajú slepo v medzibunkových priestoroch

·          tvoria lymfokapilárne siete

·          nemajú chlopne

·         kotviace filamenta

·         vstup tekutiny a látok do kapilár: -cez medzibunkové spoje - mikropinocytozou v cytoplazme

endotelovych buniek - rozpúšťaním časti cytoplazmy

2. Kolektory

vchádzajú a vychádzajú do lymfatických uzlín -majú chlopne -chlopne

3.Kmene

vznikajú spájaním kolektorov z veľkých skupín LU: napr. na krku, v hrudníku, v bruchu

·          Hlavné lymfatické kmene: Ductus thoracicus  Ductus lymfaticus dexter

 

 Cievy a lymfatické uzliny hlavy a krku

 

·         HLAVA

vlasová časť nemá LU - cievy- od sagitálneho švu po oboch stranách lúčovito do uzlín: preaurikulárnych,

retroaurikulárnych, submandibulárnych,

submentálnych a okcipitálnych

·         KRK

-PROFUNDUS- oblasť medzi pr. mastoideus a uhlom mandibuly, oblasť hlbokých krčných LU

-TERMINUS- oblasť vlievania sa lymfy do žilného systému, oblasť úponu kývača na klavikulu a  navonok od neho.

 

Horná končatina

 

·          LU:Axilárne-centrálne, pektorálne, brachiálne, infraklavikulárne, supraklavikulárne

·          Cievy: povrchové zbierajú 80% lymfy, hlboké 20%

·          Ventromediálny zväzok- mediálna a dorzálna strana 2.-5. prsta, dlaň, ventromediálna strana predlaktia , kubitálna jamka, mediálna strana paže a končí v axilárnych LU

·          Laterálny zväzok- palec, radiálna strana predlaktia až paže a ramena do infra a supraklavikulárnych LU

 

Dolná končatina

 

·         Hlboké a povrchové inguinálne LU

·         Ventromediálny zväzok: - odvádza lymfu z celej DK, okrem päty a dorzálnej strany lýtka. - ide od prstov po prednej a mediálnej strane predkolenia, mediálnej strane stehna a ústi do povrchových inguinálnych LU.

·         Posteriórny zväzok: - odvádza lymfu z päty, ide stredom lýtka do podkolennej jamky, tam cez podkolennú LU sa napája na hlboké lymf. cievy ústiace do inguinálnych LU

 

 TRUP

 

·         Horná hranica: sternum, klavikula, akromion, proc. spin. C7 Dolná hranica: lig. inguinale, symfýza a crista iliaca

·         Lymfatický predel: povrchový systém je rozdelený -horizontálou prechádzajúcou pupkom na:

-supraumbilikálnu oblasť

-infraumbilikálnu oblasť –vertikálou prechádzajúcou pupkom naprechádzajúcou na:

-pravú a ľavú polovicu

·         Anastomózy:

intermamárne, interskapulárne, laterotorákálne

 

Pohlavné orgány

a gluteálna oblasť

 

·         Lymfatické cievy penisu a skróta (rovnako aj klitorisu a labia majora) idú obojstranne do inguinálnych LU

·         Z hornej a laterálnej gluteálnej oblasti vedú lymfatické cievy dopredu do inguinálnych LU

·         Zo spodnej gluteálnej oblasti sa cievy stáčajú smerom k análnemu otvoru a pozdĺž pohlavných orgánov až do inguinálnych LU

 

Stiahnite si manuálnu lymfodrenáž a jej smery pri masáži vo formáte PDF    TU

Share |