Manuálna lymfodrenáž a ich základne 4 hmaty

04.12.2008 11:29

Princíp manuálnej lymfodrenáže

 

Drenážna technika podľa Voddera a Földiho

·         Stupňuje resorbciu intersticiálnej tekutiny - lymfy.

·         Obnovuje a posilňuje funkciu kapilárnej lymfatickej pumpy.

·         Stimuluje fagocytárnu aktivitu tkanivových makrofágov, a tým extralymfatické odburávanie makromolekulových látok.

Účinok na ostatné tkanivové štruktúry:

·         na nervový systém: upokojenie ovplyvnením parasympatika,

·         účinok na patické dráhy v zmysle brzdenia – zníženie bolestivosti.

 

 

Charakteristické rysy MLD

 

·         Tlaková sila musí byť taká veľká, aby vyvolala čo najpriaznivejšiu kontrakčnú schopnosť lymfatického systému, t.j. medzi 30 až 60 mm Hg. Tlak by nemal prestúpiť 60 mm Hg a neklesnúť pod 25 mm Hg.

·      Zachovať dĺžku pôsobenia tlaku hmatu najmenej 1sekundu, aby bol podporený tok voľnej tekutiny v                                                                                       podkoží.

·      Pravidelne používať 5 až 7 hmatov na jednom mieste.

·      Vytvárať veľkoplošné a kruhovité hmaty.

·      Odtok lymfy musí smerovať k zberným lymfatickým uzlinám.

·      Najprv ošetriť centrálne oblasti, až potom periférne.

 

Manuálna lymfodrenáž trvá 45-60 minút 1-2xdenne.

 

 Technika manuálnej lymfodrenáže sa skladá zo
4 základných hmatov,
pri ktorých sa tvorí niekoľko variácií podľa anatomických vzťahov.


1.  STOJACE  KRUHY

·         4 vedľa 4 plocho ležiace kruhy

·         4 cez 4 plocho ležiace kruhy

·         4 vedľa 4 stojace prsty

·         stojace kruhy palcami

                     - súčasne

                     - striedavo

 

2. PUMPOVACÍ  HMAT  (PROTISMERNÝ)

·         S „presunom“ z ulnárnej dukcie do radiálnej

·         S „novým nasadením“

·         Jednoručne

·         Dvojručne       

             - súčasne

             - striedavo

 

 3. VYPUDZOVACÍ  (ČERPACÍ)  HMAT

Pracujeme na odvrátenej strane končatiny.

·         Na HK pracujeme jednou rukou, druhou končatinu držíme.

·         Na DK pracujeme  

                  -  jednoručne

                  -  obojručne

                  -  striedavo

 

4. OTÁČAVÝ (ROTAČNÝ)  HMAT

Veľkoplošný hmat na hrudníku

·         jednoručne

·         obojručne 

             - súčasne

             - striedavo

PRIEČNY  HMAT
Veľkoplošný hmat zložený z:

·         Pumpovacieho hmatu a Krúžku (stojací, plocho ležiaci kruh)

·         Pre každú oblasť sú predpísané špeciálne, alebo terapeutické hmaty.


Sú určené pre také stavy opuchov, keď v dôsledku ich účinnosti sa dosiahne
zvýšeného odtoku lymfy z postihnutej oblasti, napr. bagrovanie, vidličkový
hmat atď.

Špeciálnou kategóriou hmatov sú antifibrotické (edémové) hmaty,
na miestach kde sa objavujú gelózne alebo fibrotické zmeny v podkoží. Tieto musíme prevádzať pomalšie, agresívnejšie a s väčšou silou.

Stiahnite si Manuálnu lymfodrenáž a jej základné hmaty v PDF súbore TU

Share |