Detská mozgová obrna (DMO)

16.11.2008 15:34

Detská mozgová obrna

 • poškodzuje mozog
 • počas vnútromaternicového vývoja
 • v priebehu pôrodu
 • do 1,. roka po narodení

Prejavy DMO

 • poruchy hybnosti
 • znížené inteligenčné schopnosti
 • zmyslové poruchy

Príčiny DMO

 • predpôrodné /prenatálne/
 • pôrodné /perinatálne/
 • popôrodné /postnatálne/

Rizikové faktory DMO

 • infekčné ochorenia matky
 • ťažká novorodenecká žltačka
 • rôzne toxické vplyvy
 • prenosenosť
 • nedonosenosť

Priebeh DMO

 • postihnuté dieťa je spavé a zle pije
 • pohybové prejavy sú chudobné
 • oneskorený motorický vývoj
 • oneskorený psychický vývoj

Formy DMO

 • Dyparetická - symetrické postihnutie oboch DK /dolných končatín/
 • Hemiparetická - vždy je viac postihnutá HK /horná končatina/ a je to najčastejšia forma
 • Kvadruparetická - ochrnuté sú vštky štyri končatiny
 • Obojstranná hemiparetická forma - asymetrické postihnutie HK a DK. Je to najčastejšia forma DMO
 • Diskinetická - prítomnosťou nepotlačiteľných pohybov, ktoré sa zjavujú spontánne v pokoji
 • Hypotonická - celkové zníženie svalového tonusu, v ktorých je vačší rozsah pohybov, dieťa môžme ľahko vkĺznuť do kĺbka

Liečba DMO

 • komplexný krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný program
 • v dojčenskom období je najúčinnejšia metodika reflexnej lokomócie
 • liečba hrou a prácou
 • farmakologická liečba
 • operačná liečba
Share |